Tuyên Bố Miễn Trách Nhiệm của 789WIN

Trong thế giới cá cược trực tuyến, sự tin cậy và trách nhiệm là hai yếu tố quan trọng. Tuyên bố miễn trách nhiệm của 789WIN nhằm mục đích cung cấp thông tin cần thiết về quyền lợi và trách nhiệm của khách hàng khi sử dụng dịch vụ của họ.

Miễn Trách Nhiệm về Nội Dung và Kết Nối

Tính Chính Xác và Tính Kịp Thời của Nội Dung

 • Chất Lượng Nội Dung: 789WIN không chịu trách nhiệm về tính chính xác hoặc tính kịp thời của nội dung trên các trang web liên kết bên ngoài.
 • Nguồn Thông Tin Bên Thứ Ba: Các thông tin từ trang web ngoại vi có thể không được kiểm chứng hoặc cập nhật, và 789WIN không bảo đảm về độ tin cậy của chúng.

Hợp Pháp và Trách Nhiệm Pháp Lý

 • Hợp Pháp tại Các Quốc Gia: Sử dụng mạng lưới này để cá cược có thể dẫn đến trách nhiệm pháp lý tại một số quốc gia, và 789WIN không có ý định mở rộng dịch vụ đến những nơi mà hoạt động cá cược là bất hợp pháp.
 • Tự Chịu Trách Nhiệm: Khách hàng phải tự chịu trách nhiệm đảm bảo rằng hoạt động cá cược của họ hợp pháp tại nơi cư trú.

Khách Hàng và Trách Nhiệm Cá Nhân

Đồng Ý với Tuyên Bố Miễn Trách Nhiệm

 • Sự Đồng Ý Của Khách Hàng: Khách hàng khi sử dụng dịch vụ của 789WIN cần phải đồng ý rằng tất cả các tuyên bố miễn trừ trách nhiệm đều được thiết lập một cách công bằng.
 • Rủi Ro và Lợi Nhuận: Khách hàng chịu hết mọi rủi ro và lợi nhuận phát sinh từ việc sử dụng dịch vụ của 789WIN.

Trách Nhiệm Pháp Luật và Tuổi Tác

 • Tuổi Pháp Lý và Vi Phạm Luật Địa Phương: Khách hàng phải đáp ứng độ tuổi pháp lý và sử dụng dịch vụ của 789WIN mà không vi phạm pháp luật địa phương.
 • Xử Lý Vi Phạm: Trong trường hợp phát hiện khách hàng dưới 18 tuổi hoặc vi phạm pháp luật địa phương, 789WIN có quyền hành động phù hợp bao gồm đóng băng hoặc đóng tài khoản.

Sự Cố Kỹ Thuật và Đối Tác

Miễn Trách Nhiệm Trong Sự Cố Kỹ Thuật

 • Sự Cố Kỹ Thuật: Nếu khách hàng gặp sự cố kỹ thuật, thông tin sai lệch hoặc gián đoạn từ vệ tinh, mạng yếu, 789WIN và các đối tác không chịu trách nhiệm.
 • Chậm Trễ và Phân Phối Thông Tin: 789WIN không chịu trách nhiệm cho sự chậm trễ hoặc không phân phối kịp thời các dịch vụ và thông tin do bên thứ ba cung cấp.

Quyết Định và Hành Động của 789WIN

 • Quyền Đỉnh Chỉ và Sửa Đổi: 789WIN có quyền đỉnh chỉ, chấm dứt, sửa đổi, xóa hoặc thêm dịch vụ mà không cần thông báo trước cho khách hàng.
 • Trách Nhiệm về Kết Nối Ổn Định: Khách hàng cần duy trì kết nối ổn định với 789WIN, và công ty không chịu trách nhiệm cho các vấn đề kết nối phát sinh từ phía khách hàng.

An Ninh Tài Khoản và Thông Tin Cá Nhân

Bảo Vệ Thông Tin Tài Khoản

 • Trách Nhiệm Bảo Vệ Thông Tin: Nếu khách hàng tiết lộ thông tin tài khoản cho bên thứ ba và gây ra thiệt hại, khách hàng phải chịu trách nhiệm hoàn toàn.
 • Phát Hiện và Xử Lý Vi Phạm: 789WIN không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ hành vi vi phạm nào phát sinh từ khách hàng.

Tìm Hiểu Thêm Về 789WIN